Vědomý dotek

Úvodní slovo

Vědomý dotek je zapsaný spolek založený v roce 2013 (tehdy jako občanské sdružení).

Hlavními cíli spolku jsou:

  • Podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích - tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální.
  • Podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví.
  • Informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma.
  • Rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, včetně podpory výzkumu v této oblasti.

Činnost spolku je zaměřena (v rámci programu Zdravý životní styl a programu Zdravé životní prostředína:

  1. pomoc pracovníkům v pomáhajících profesí (projekt Den vědomého doteku - pomáháme pomáhajícím)
  2. podpora zdravého životního stylu (projekt Klub zdraví VD, Taktisko-strategický kurz pro ženy)
  3. dohled nad čistotou přírodyobnova přírody (projekt Dobrovolný úklid Čimického háje, Pomozme mlokovi přežít v Praze a Podpora ZOO Praha)
  4. informovanost široké veřejnosti o zdravém životním stylu a životním prostředí (časopis NA DOTEK, Naučná stezka v Čimickém háji)

Na projektech spolupracujeme s LESY hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, Úřadem městské části Paha - Troja a Městskou částí Praha 8.

Partneři:                     


Naše sdružení pořádá (nejbližší akce spolku):

Pracujeme na projektu dětské naučné stezky v Čimickém háji.


Pozvánky na akce spolku:

             

       

Novinky

Vyšlo číslo 7/2016 časopisu NA DOTEK

Dne 1.3.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK (7/2016) plné zajímavostí: biorytmus našeho těla, menhiry v české krajině, masáže ve školkách apod. Hlavní téma je MRAVENCI.

Pomozme mlokovi přežít v Praze - ZMĚNA ČASU

POZOR - akce pomozme mlokovi přežít v Praze začíná 3.3.2016 již v 16:30 hod.

Čištění ptačích budek 4.2.2016

Dne 4.2.2016 proběhla od 8:00 do 14:00 akce našeho spolku - čištění ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Celkem 21 osob (členové spolku, studenti střední školy Trivis, odborníci z České zemědělské univerzity a Karlovy univerzity) vyčistilo celkem 256 ptačích budek umístěných v Čimickém a Ďáblickém háji. Po úklidu byl odborníky proveden odchyt ptactva a odborná přednáška o místních druzích. Bylo to velmi zajímavé.

Vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK

Dne 1.12.2015 vyšlo nové číslo našeho spolkového časopisu NA DOTEK 6/2015. Hlavním tématem čísla je ČAS. Najdete v něm články o vývoji měření času, pohledu na vnímání času, postup jak se udržet mladými, informace o nejstarších stromech v Praze, tipy na zajímavé výlety i rozhovor s hercem panem Petrem Vackem "Zimní čas Petra Vacka" přímo pro náš časopis. Na prokliku si jej můžete zdarma stáhnout a přečíst.

Jezírko má jméno DOTEK

Potvrzením od Názvoslovné komise Zeměměřičského úřadu ze dne 27.10.2015 bylo u jezírka v Čimickém háji v Praze 8 potvrzeno jméno DOTEK. Jméno bylo navrženo naším spolkem jako připomínka skutečnosti, že voda do jezírka musí nejprve z nedalekého pramene "dotéci". Od ledna 2016 bude toto jméno uváděno ve vydávaných mapách ...

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °