Vědomý dotek

Úvodní slovo

Vědomý dotek je zapsaný spolek založený v roce 2013 (tehdy jako občanské sdružení).

Hlavními cíli spolku jsou:

 • podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích, tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální;
 • podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví;
 • informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma;
 • rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, podpora výzkumu v této oblasti;
 • ochrana a obnova zdravého životního prostředí včetně osvětové činnosti;
 • ochrana živočišných a rostlinných druhů;
 • ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy o přírodě;
 • podpora zdravého životního prostředí;.

Činnost spolku je zaměřena (v rámci programu Zdravý životní styl a programu Zdravé životní prostředína:

 1. pomoc pracovníkům v pomáhajících profesí (projekt Den vědomého doteku - pomáháme pomáhajícím)
 2. podpora zdravého životního stylu (projekt Klub zdraví VD, Takticko-strategický kurz pro ženy, Takticko-strategicky kurz pro seniory)
 3. dohled nad čistotou přírodyobnova přírody (projekt Čimický háj na dotek, Pomozme mlokovi přežít v Praze a Podpora ZOO Praha)
 4. informovanost široké veřejnosti o zdravém životním stylu a životním prostředí (časopis NA DOTEK, Naučná stezka v Čimickém háji)

Na projektech spolupracujeme s LESY hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, Úřadem městské části Paha - Troja a Městskou částí Praha 8.

Partneři:                     


Naše sdružení pořádá (nejbližší akce spolku):

Pracujeme na projektu dětské naučné stezky v Čimickém háji.


Pozvánky na akce spolku:

       

Novinky

Nové číslo časopisu NA DOTEK č. 8

Dne 3.6.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK - číslo 8. Hlavní téma čísla je ZRAK. Dozvíte se něco nového o iluzích a zrakových klamech, jak svět vidí zvířata, zjistíte že lze vidět i přes černé brýle atd. Můžete si přečíst i rozhovor s muzikálovým zpěvákem Jaromírem Holubem, informace o tom co je lesní školka, horoskop nebo si zasoutěžit s luštěnkou.

Výherce luštěnky z č. 7 časopisu NA DOTEK

Při slosování správných luštitelů luštěnky z časopisu NA DOTEK (č. 7) dne 11.5.2016 byla vylosována paní Blanka Moutelíková z Prahy. Získala 4 volné vstupy do ZOO Praha. GRATULUJEME.

Vyšlo číslo 7/2016 časopisu NA DOTEK

Dne 1.3.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK (7/2016) plné zajímavostí: biorytmus našeho těla, menhiry v české krajině, masáže ve školkách apod. Hlavní téma je MRAVENCI.

Pomozme mlokovi přežít v Praze - ZMĚNA ČASU

POZOR - akce pomozme mlokovi přežít v Praze začíná 3.3.2016 již v 16:30 hod.

Čištění ptačích budek 4.2.2016

Dne 4.2.2016 proběhla od 8:00 do 14:00 akce našeho spolku - čištění ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Celkem 21 osob (členové spolku, studenti střední školy Trivis, odborníci z České zemědělské univerzity a Karlovy univerzity) vyčistilo celkem 256 ptačích budek umístěných v Čimickém a Ďáblickém háji. Po úklidu byl odborníky proveden odchyt ptactva a odborná přednáška o místních druzích. Bylo to velmi zajímavé.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °