Vědomý dotek

Čimískova zahrada

Spolek buduje naučnou a komunitní zahradu na zahradě u Čimického háje v Praze 8. 

Na této zahradě jsou pořádány přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol.

 

 


Přednášky pro děti z mateřských škol a žáky prvních stupňů základních škol

Přednáška téma /název popis náplně přednášky

Lesní zvěř

Co je les a čím je důležitý, správné chování v lese. Práce lesníka, proč se stromy kácí a základy ochrany lesa (co je to kůrovec a k čemu slouží lapače). Jaká zvířata můžeme v lese potkat, jak vypadají, čím se živí a jak je o ně třeba pečovat během měnících se ročních období. Co je to myslivost a práce myslivce, rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Ukázky paroží, děti mohou pohladit kůži z daňka nebo zjistit, jak drsné štětiny má takové divoké prase. Interaktivní práce dětí - otisky stop razítkem /vymalování.

Odlévání stopy v terénu za pomoci sádry.

Ptáci kolem nás

Ptačí druhy v okolí, jak rozpoznat druhy, rozdíl samiček a samců, chování ptactva, ptačí zpěv (proč zpívají ráno a na jaře …), princip kroužkování (ukázka vybavení), metody výzkumu. Případná ukázka odborného odchytu a ukázky ptactva.

Odpady mají své dopady

Ekologická stopa, správné třídění odpadu, zužitkování odpadu. Hry a kvízy, zhotovení vlastního výrobku z odpadu. Přednáška a workshop interaktivní formou. Děti aktivně ukazují, do jakého kontejneru patří jaký odpad. Na zahradě ukázán kompostér a informace o kompostování

Včelí svět

Přednáška o včelách s včelařem. Děti uvidí vše kolem včel, včetně včelařského vybavení, úlu apod. Získají informace o tom, proč jsou včely důležité.  Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou formou, přiměřeně věku dětí, pomocí hraček, obrázků, včelařského vybavení apod. Ochutnají včelí med, zjistí, jak voní včelí plástve apod.

Poselství stromů

Důležitost stromů v našich sídlech, příklady dřevin, historická poselství stromů, hraniční stromy, stromy spojené s významnými osobnostmi, krajinné dominanty…  Interaktivní zapojení dětí - určování stromů v zahradě dle listů či kmene, překreslování kúry stromů na papír apod.

Babiččiny bylinky

Zajímavé léčivé a užitkové rostliny v naučné zahradě. Seznámení s rostlinami, jejich účinky a poznávání.  Nejčastější bylinky. Informace o herbářích - co byli na co se používali. Děti si vylisují bylinku do svého vlastního herbáře.

Bezobratlí hmyzíci

Co je hmyz, druhy hmyzu, důležitost hmyzu, rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými, ukázka exponátů hmyzu. Děti si mohou z blízka prohlédnout (nebo vzít do ruky) exempláře zalité v epoxidu, či se sbírek brouků, motýlů apod. Interaktivní zapojení dětí - děti určují vývojová stádia motýlů po sobě, vybarvují omalovánky s tematikou motýlů. Při procházce zahradou se určuje hmyz.

Příroda kolem nás

Dřeviny a ptactvo v Čimickém háji. Seznámení s Čimickým hájem, místních dřevin a místního ptactva. Informace o dutinových ptácích. Ukázka nalezených hnízd, vnitřek ptačí budky, rozdíl mezi vajíčkem sýkorky a např. pštrosa apod. Ukázka správného krmiva pro zimní přikrmování. Interaktivní přístup - určování dřevin dle listů, ptactva dle peří či obrázků, správné vybarvení ptactva v omalovánce ...

Ryby nemají chyby

Typické znaky ryb, tělo ryby, rozdíly v dýchání na suchu a pod vodou, ryby v našich vodách a ryby exotické. Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou formou, přiměřeně věku dětí, pomocí ukázek exponátů, obrázků, rybářského vybavení apod.

Kameny a minerály

Informace o minerálech, tvrdosti kamenů, ukázky minerálů, jaké se nacházejí v ČR… Jak kamení příroda, tedy jak vzniká zkamenělina. Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou formou, přiměřeně věku dětí, pomocí ukázek exponátů minerálů, zkamenělin, exponátů odlitků přímo v naučné zahradě apod. Děti si budou moci vyzkoušet, jak se odkrývá zkamenělina z písku.

 

Uskutečněné přednášky:

V roce 2018 bylo uskutečněno 26 přednášek na téma: ptáci, stromy, byliny, odpady, hmyz, lesní zvěř a včely. Přednášek se zúčastnilo 542 dětí z 10 Mateřských škol a 4 Základních škol sídlící v Hlavním městě Praha.
Místem realizace „Čimískovy naučné zahrady“ je prostor zahrady v ul Spádná v Praze 8 na pozemku: par. č. 1041/1 – plocha 2636 m2

Poskytovatel grantu: Hlavní město Praha  

Partneři  

   
 

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °