Vědomý dotek

Vznik dětské stezky - naučné stezky Čimický háj

V prostoru Čimického háje v Praze 8 jsou dvě dětská hřiště a památný strom (dub letní u hájovny). Bylo zde vhodné místo pro vybudování dětské naučné stezky (s informačními cedulemi s případnými vědomostními či zábavnými úkoly).

Pro větší zajímavost dětské naučné stezky pro děti byla využita postavička dubového skřítka Čimíska (patrona Čimického háje), dle pohádkové knihy "Pohádky z Čimického háje" (autor: Martin Rezek).

V tomto projektu spolek spolupracoval se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 8, odborníky na životní prostředí a mnoha dobrovolníky. Pro zajištění financování a provozu stezky byla založena i veřejná sbírka "Pro Čimický háj".

Za dobu dvou let (2016-2017) se postupně podařilo vybudovat 10 cedulí naučné stezky s informacemi o fauně a floře Čimického háje s kvízovými otázkami v rámci tzv. čimické hry (formulář na hru si může každý stáhnout), umístit dřevěnou sochu skřítka Čimíska (výška 150 cm, umístění na hřiště u hájovny, vytvořila Kristýna Kužvartová), umístit do koruny stromu domeček skřítka Čimíska (vytvořili žáci ZŠ Glowackého Praha 8, odborně umístitli členové SDH Praha 8 Bohnice) a vybudovat další prvky jako např. měřidlo skoků (dle skoků živočichů) apod.

Ilustrace komiksových příběhů skřítka Čimíska vytvořil Martin Rezek a kvízové otázky ilustroval výtvarník Pavel Karel a Martin Rezek.

Průběh vzniku stezky:

16.6.2016 vytipování míst určených pro 10 cedulí (stanovišť)
20.6.2016 – ověření zda nedochází ke kolizi s IS – nedochází
1.6.2016 až 30.10.2016 – tvorba ilustrací ke kvízovým otázkám (výtvarník Pavel Karel)
1.7.2016 – zahájení realizace projektu – úprava terénu na místech pro cedule
Září 2016 – počátek práce na textové části cedulí
Září 2016 – počátek práce na obrazové části cedulí – komiks Čimíska
Prosinec 2016 – žáci ZŠ Glowackého Praha 8 začali pracovat na domečku skřítka Čimíska
31.12.2016 – vyhotovení dřevěných cedulí, připravených na textovou část
Březen 2016 – dokončení práce na obrazové části cedulí – komiks Čimíska
Duben – počátek práce na grafickém zpracování informačních cedulí
14.5.2017 – instalace dřevěných cedulí naučné stezky v Čimickém háji
červenec 2017 – dokončení grafického zpracování informačních cedulí
6.9.2017 - zaslání vizualizace informačních cedulí na odsouhlasení na MHMP
16.9.2017- instalace domečku skřítka na strom
září 2017 - instalace dřevěné sochy skřítka Čimíska
23.9.2017 – odhalení dřevěné sochy skřítka Čimíska
říjen 2017 - instalace měřidla doskoků zvěře u cedule č. 3
22.10.2017 – instalace vhozového místa na šiškovanou u cedule č. 8
22.10.2017 – instalace informačních cedulí stezky a otevření naučné stezky

Největší dík za uskutečnění stezky patří:

Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ Prahy 8, panu Jiřímu Jiříkovi, Kristýně Kužvartové, Pavlovi Karlovi, Dagmar Rezkové Dřímalové, Věře Bidlové, dětem ze ZŠ Glowackého, SDH Praha 8 Bohnice, Martinovi Rezkovi a mnoha dobrovolníkům, jež jsou pod touto stezkou "podepsaní".

                                     


Psali o projektu:

Pražský deník   Hospodářské noviny   Městská část Praha 8


Poskytovatel grantu: 

   Hlavní město Praha       

 

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °