mlok

Mlok skvrnitý

POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Cílem projektu je zajištění přirozeného životního prostředí pro reprodukci a přezimování zákonem chráněného mloka skvrnitého v jeho místě výskytu, tedy u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8, jež je evropsky významnou přírodní lokalitou NATURA 2000.

K dosažení tohoto cíle pořádáme akce na vyčistění tůní a opravu kamenných přezimovacích zídek u tohoto potoka. Akce jsou spojeny s odbornou přednáškou o mloku skvrnitém (přednášející - Ing. Jiří Rom). Prostor Podhořského potoka prochází pravidelně "mločí hlídka," která kontroluje stav tůní.

V projektu je využívána hlavně pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti (jejichž pomoc je neocenitelná) .

Projekt je ve spolupráci se zástupcem Magistrátu hlavního města Prahy panem Ing. Jiřím Romem (specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň), Úřadem městské části Praha - Troja a společností Bendovka s.r.o.

 Projekt byl podpořen grantem Městské části Praha - Troja.

Nejbližší akci připravujeme na 18.3. 2021:

 Na čtvrtek 18.3.2021 byla plánována akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u Podhořského potoka.

Vzhledem k celospolečenské situaci a vládním opatřením nelze v současnosti pořádat hromadné akce pro veřejnost. 
Akce bude tedy realizována formou individuálního úklidu malých (rodinných) skupin, kterým budou poskytnuty pytle a rukavice v tzv. pytlomatu (umístění pytlů, rukavic a instrukce na umístění plných pytlů).

Účastnit se může kdokoli - jelikož se jedná o "individuální" (jednotlivci poř. rodinní příslušníci ve skupině) úklid, podpořený pytlomatem.

Pytlomat dáme k Podhořskému potoku (k tamnímu jezírku). Plné pytle se budou individuálně dávat k vratům u hlavní cesty.

Pokud byste potřebovali doplňující informace, neváhejte nám napsat.

Pokud se chcete akce zúčastnit, je lepší dát nám vědět, abychom měli připraveno dostatek prostředků pro dobrovolníky. 
Napište nám proto na náš email (napište jaké akce se zúčastníte a kontakt na vás) - ZDE


Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) - zákonem chráněný živočich

Na rozdíl od jiných obojživelníků, jsou mloci živorodí, nekladou tedy vajíčka (resp. vejcoživorodí – vajíčka se vyvíjejí v těle samice). Samice je při kladení larev zadní polovinou nebo i větší částí těla ve vodě, snaží se ale nesklouznout do vody celá. Larvy se pak ve vodě vyvíjejí přibližně tři měsíce, než opustí vodní prostředí. Jsou dravé a v tůních a pomalu tekoucích potocích, které jim nejvíce svědčí, loví drobné vodní bezobratlé ale i rybí potěr. Trvá jim pak cca tři roky, než pohlavně dospějí. Dožívají se 20-ti let.

I mimo vodní prostředí se živí bezobratlými živočichy, žížalami a slimáky počínaje až po pavouky a hmyz.

Mlok skvrnitý je dle Bernské konvence (Úmluva o ochraně planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť) přísně chráněných živočišným  druhem a dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 je dokonce silně ohroženým živočišným druhem.


Reportáž v Českém rozhlase o mlokovi skvrnitém u Podhořského potoka (31.8.2016)

 

Záznam na odkazu ZDE 


 Poslední akce u Podhořského potoka

3.9.2020

3.9.2020 uklidilo 20 dobrovolníků (zastoupeno mnoha dětmi) prostor u Podhořského potoka od odpadků. Zároveň jsme opravili poškozené tůně a tak jsme opět podpořili mloka skvrnitého, který se zde vyskytuje. Přednášku o mlokovi skvrnitém provedl odborník na obojživelníky, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. .Bylo to prima a všem moc děkujeme.

12.3.2020 

Poslední akce před opatřením korona - 12.3.2020 – Pomozme mlokovi přežít v Praze - Během akce u Podhořského potoka, kde se sešlo 15 dobrovolníků, jsme uklidili celé okolí od odpadků a upravili tůně zdejšího potoka pod dohledem odborníka. Přednášku o mlokovi skvrnitém provedl odborník na obojživelníky, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. .

14.12.2019 

V sobotu (14.12.2019) jsme v Černé rokli v Podhoří v Praze 7 a Praze 8 (vedle v současné době nechvalně známé Bendovky) uklidili odpad od tamního potoka. Akce byla komorní - bylo nás celkem 9, ale odpadků bylo požehnaně. Celkem 10 pytlů odpadků a např. matrace, nákupní vozík apod.

7.3.2019 

Dne 7.3.2019 o 16:00 hod. do cca 18:30 hod. proběhla u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8 akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze", kdy skupina 27 dobrovolníků a členů organizujícího spolku Vědomý dotek vyčistili okolí Podhořského potoka a nedaleké vyhlídky od odpadků, vytvořili nové tůňky pro reprodukci mloka skvrnitého a shrabali vyhlídku od suché trávy, která zabraňuje růstu vzácné rostlině se žlutými květy - křivatec český. Akce byla za podpory Městské části Praha Troja a popd odborným dohledem pracovníků ŽP MHMP a odborníků na obojživelníky z ČZU (Vojar, Solský), kteří akci doprovodili přednáškou se zajímavými informacemi.

13.9.2018 

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků. Celkem 20 dobrovolníků vyčistilo prostor od odpadků a vytvořilo, pod dohledem odborníků na obojživelníky a pracovníků magistrátu hlavního města Prahy, tůně jež pomohou chráněnému mlokovi skvrnitému přežít v této oblasti Prahy..

15.3.2018   Mlok podpořil křivatce

Dne 15.3.2018 proběhla od 16:30 akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u Podhořského potoka,  pod dohledem odborníků na životní prostředí. Akce se zúčastnilo celkem 25 dobrovolníků, mezi kterými byli například i skauti střediska Radost. Akce měla za hlavní úkol připravit tůně pro reprodukci mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), vzácného a zákonem chráněného živočicha, který se  zde vyskytuje. Účastníci vyčistili okolí Podhořského potoka od odpadků a s velkým nadšením se pustili i do úklidu nedaleké vyhlídky Zámky, kde se vyskytuje vzácný a silně ohrožený druh rostliny - křivatec český (Gagea bohemica). Křivatec je velmi drobná, jen kolem 5 – 6 cm vysoká cibulovina se žlutými květy, rostoucí zde na skalních útvarech (více o ní bylo psáno např. v časopisu Na dotek č. 15). Skalní vyhlídka byla vyčištěna od odpadků, a shrabána suchá tráva, která zakrývala a dusila křivatce. Při akci bylo odklizeno celkem 25 pytlů odpadu. Účastníci si navíc vyslechli přednášku o mlokovi skvrnitém, křivatci českém a chráněných územích v Praze, kterou přednesli odborníci z České zemědělské univerzity a magistrátu hlavního města Prahy a získali upomínkové předměty. 

14.9.2017

Opět jsme pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklídili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

16.3.2017

Během úklidu, kterého se zúčastnilo 25 osob bylo vyčištěno a upraveno 106 tůní.

Akce byla ve spolupráci s Úřadem Městské částí Praha - Troja,  Úřadem Městské částí Praha 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.

Během akce proběhla i přednáška o mlokovi skvrnitém, kterou vedl Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněné území z MHMP).

8.9.2016

Dne 8.9.2016 proběhla od 17:00 hod. akce na úklid okolí Podhořského potoka a úpravu přezimovacích zídek pro mloka skvrnitého, který se zde nachází.
Tentokráte se sešlo celkem 16 dobrovolníků a v prostoru posbírali celkem 6 pytlů odpadu (150 litrové) a opravili přezimovací zídky po obou stranách Podhořského potoka.
Akce skončila v 18:40 hod. Mloci se tentokráte neukázali, bylo na ně příliš horko.

3.3.2016

Během úklidu, kterého se zúčastnilo 17 osob bylo vyčištěno a upraveno 80 tůní.

Akce byla ve spolupráci s Úřadem Městské částí Praha - Troja,  Úřadem Městské částí Praha 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.

Během akce proběhla i přednáška o mlokovi skvrnitém, kterou vedl odborník na obojživelníky, pan Ing. Milič Solský, Ph.D. z České zemědělské univerzity.

 

10.9.2015

10.9.2015 od 17:30 hod. pořádal náš spolek akci "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u Podhořského potoka, kde se tento chráněný a ohrožený živočišný druh (mlok skvrnitý) vyskytuje. Sešlo se celkem 17 osob (dobrovolníků a členů spolku) dospělých a 3 děti. Po přednášce o mlokovi skvrnitém, kterou připravil pan Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněné území z MHMP), jsme se pustili do oprav kamenných přezimovacích zídek. Na počátku nám sice pršelo, ale pak se počasí umoudřil o a nechalo nás pracovat. Zídky, které zde u potoka jsou, jsme opravili. Po cca 2 hodinách práce nás přišli pozdravit i nějací ti mloci. Byl to krásný den. :)

10.5.2015

Dne 5.5.2015 bylo zjištěno úmyslné poškození tůní u Podhořského potoka. V tůních jsou již larvy mloka skvrnitého. Proto byly tůně na 3 místech narychlo opraveny a byla vyhlášena akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" na 10.5.2015. Na akci se sešlo 14 dobrovolníků, kteří v celém prostoru Podhořského potoka opravili tůně a zachránili tak letošní populaci mloka skvrnitého.

 

5.3.2015

Během úklidu, kterého se zúčastnilo 16 osob bylo vyčištěno a upraveno 60 tůní.

Akce byla ve spolupráci s Městskou částí Praha - Troja a Magistrátem hl. m. Prahy. Kterým spolek děkuje za vynikající spolupráci.

Všichni účastníci získali kromě dobrého pocitu při pomoci zákonem chráněného živočicha jako poděkování knižní publikaci "Rostliny přírodního parku Drahaň - Troja" (autor Daniel Hrčka).

  Více fotografií z akce ZDE

Novinky

úklid v Čimickém háji 13.6.2020

První akce po uvolnění opatření proti koronaviru - 13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme celkem 3,5 kubíku odpadu.I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se například i staré křeslo. Všem moc děkuje za pomoc přírodě a za podporu.

17.6.2020 - dobrovolníci pomáhali Lesní školce Jeřabinka v Čimické zahradě

Dobrovolníci z Johnson a Johnson pomáhali upravit zahradu v Lesní školce Mateřinka Jeřabinka. Udělali moc práce a všem moc děkujeme.

Nové číslo časopisu NA DOTEK 24

Vyšlo další číslo časopisu NA DOTEK (č. 24) - téma SPORT. Zjistíte zajímavé tipy na sport v Praze, informace o našich sportovcích, přečtete si rozhovor s našim vynikajícím boxerem R. Osičkou, nebo můžete hrát o stříbrné mince s našimi hokejisty. Klikněte na odkaz a přejeme hezké počtení. http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2020/06/Dotek-24.pdf

omezení akcí pro veřejnost

Z důvodů opatření vlády ČR, jsme byli nuceni zrušit veškeré akce pro veřejnost: úklidové akce, přednášky pro školy, vzdělávací programy apod. Hned jak to bude možné, Vypíšeme nové termíny akcí pro veřejnost. Společně vše zvládneme a budeme pokračovat.

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °