Vědomý dotek

O našem spolku

Vědomý dotek z.s.

Vědomý dotek je spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 2013.

Hlavními cíli a  činnostmi spolku jsou:

  • podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích, tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální;
  • podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví;
  • informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma;
  • rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, podpora výzkumu v této oblasti;
  • ochrana a obnova zdravého životního prostředí včetně osvětové činnosti;
  • ochrana živočišných a rostlinných druhů;
  • ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy o přírodě;
  • podpora zdravého životního prostředí;

Akcí spolku se může účastnit jak veřejnost, tak členové spolku

PhDr. Martin Rezek

- vedoucí programu zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí

Martin vystudoval na Technické univerzitě v Liberci bakalářský obor "sociální pracovník" a na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze magisterský obor "speciální pedagog", kde také složil rigorózní zkoušku (PhDr.). Má tedy blízko k pomáhajícím profesím a speciální pedagogice. Martin se dlouhodobě věnuje práci s energií, Reiki, Chi Kung, Tai Chi a Craniosacrální biodynamice.

Členové spolku

- aktivně se účastní programů a projektů spolku

Stanovy spolku ZDE.

Výroční zprávy: 

2016   2015 


Na projektech aktivně spolupracují:

Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy) - odborná spolupráce v projektu "Pomozme mlokovi přežít v Praze"

Jiří Jiřík (správa Čimického háje) - spolupráce v projektu "Dobrovolný úklid Čimického háje"

Partneři:

                                  


Přemýšlíte nad tím, jak nám můžete pomoci v naší činnosti?

Je to jednoduché.

Vaše pomoc může být buď finanční (finanční dar) nebo dobrovolnická (manuální pomoc při úklidu lesu apod.).

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °