Vědomý dotek

Jezírko Dotek v Čimickém háji

OBNOVA JEZÍRKA V ČIMICKÉM HÁJI - jezírko DOTEK

Projekt je zaměřen na jezírko v severovýchodní části Čimického háje v Praze 8jež má vlastní vodní zdroj (tedy pramen).  

Cílem akce je zachránit vzácný vodní tok (v okolí se jedná o ojedinělý přírodní vodní tok s vlastním zdrojem), obnovit toto jezírko  a následně jej chránit (sledování a pravidelné čištění). V rámci projektu jsme zajistili pojmenování jezírka názvem DOTEK. Obnovou jezírka získala místní zvěř jediný přírodní pitný zdroj čímž může následně dojít k rozšíření fauny (i flory) v Čimickém háji a občané získali další relaxační prostor.

Stav jezírka před naší iniciativou:

Přítok z pramene do jezírka neměl koryto a voda tekla v terénu volně. Jezírko bylo zanesené, nemělo řádnou hloubku a břeh nebyl zpevněn. Návštěvníci Čimického háje se u jezírka bořili v blátě. Díky nízké hloubce jezírka mělo jezírko tendenci v letních obdobích vysychat a ztrácelo se. Odtok vody z jezírka nebyl veden v korytu, voda tekla volně v terénu přes cestu směrem do pole vedle Čimického háje. Návštěvníci Čimického háje, pokud šli po cestě, museli jít přes bahnitý úsek.

Již jsme v rámci projektu zajistili:

Umístili k jezírku lavičku (s odpadkovým košem) pro návštěvníky Čimického háje k relaxaci a odpočinku u vodního zdroje.
  1. Přítok pramene jezírka usměrnili do koryta a zpevnili toto koryto kamením.
  2. Jezírko prohloubili tak aby byla dostatečná rezerva vodního zdroje pro vodní živočichy a obojživelníky i v letním období. Bagr zde odstranil 12 m3 zeminy s větvemi.
  3. Zpevnili břeh jezírka kamením.
  4. Prořezání stromů v okolí jezírka aby se odstranilo jeho zastínění
  5. Pojmenování jezírka (zajištění na úřadech na ÚMČ Praha 8 a Názvoslovná komise, Zeměměřičský úřad pod Čj.: ZÚ-03812/2015) jménem "DOTEK" 
    (jméno Dotek od slova "dotéci", neboť voda do jezírka musí nejprve dotéci z nedalekého pramene).
  6. Informace o jezírku na internetových mapách - ZDE a ZDE

Chceme ještě zajistit:

  1. Odtok vody z jezírka usměrnit do koryta a zpevnit toto koryto kamením. V místě kde voda protíná cestu, zajistit přes koryto dřevěnou lávku pro pěší.
  2. Instalovat k jezírku informační ceduli s jeho názvem

Realizované akce "Zachraňme jezírko v Čimickém háji": 29.8. 2015 + následně cca 1 x do měsíce pročištění koryta jezírka 

Další akci  plánujeme na září 2017.


25.3. 2017  - Vyčištění jezírka Dotek při úklidu Čimického háje

V rámci dobrovolného úklidu Čimického háje od odpadků jsme vyčistili přítok,  koryto jezírka a hlavně odtok z jezírka (aby nebyla dřevěná lávka u odtoku v bahně). Voda opět natékala do jezírka bez zbytečných průsaků.

17.9. 2016  - Vyčištění jezírka Dotek při úklidu Čimického háje

V rámci dobrovolného úklidu Čimického háje od odpadků jsme vyčistili přítoka  koryto jezírka. Voda opět začala do jezírka natékat bez zbytečných průsaků.

1.7. 2016  - Vyčištění jezírka Dotek

Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a jejich 22 dobrovolníků jsme uklidili okolí jezírka Dotek v Čimickém háji, prohloubili přítok a koryto jezírka, upravili jsme terén na místech určených pro cedule budoucí naučné stezky. U jezírka jsme instalovali ceduli s označením jména jezírka. Celkem se zúčastnilo 25 osob (včetně 3 členů našeho spolku Vědomý dotek).

Foto z akce - ZDE

1.5. 2016  - Vyčištění okolí jezírka Dotek

Okolí jezírka Dotek v Čimickém háji bylo zaházené odpadky a dokonce i odpadkový koš neunikl vandalům. Zjistili jsme to 30.4., tak jsme to hned napravili - uklidili (odstranili odpadky) a koš spravili. Příroda si pomoc zaslouží.

První akce na obnovu jezírka proběhla dne  29.8. 2015.  

Na akci "Zachraňme jezírko Čimickém háji" dne 29.8.2015, která proběhla v době od 10:00 do 13:00 hod se sešlo cca 30 dobrovolníků. Vytvořili jsme a prohloubili přítok do koryta, zpevnili jsme jej kameny, vytvořili tůňku pro ptactvo, zpevnili koryto jezírka, vyčistili jezírko od větví a za budovali lavičku. Na místě byl přítomen Český rozhlas, který zde udělal reportáž.

Akce byla ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem

hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 8. Na místě nám hodně pomáhal správce Čimického háje pan Jiřík, kterému patří náš dík.

Informace o obnově jezírka na ÚMČ Prahy 8

O akci v Českém rozhlase - ZDE

O akci na stránkách ÚMČ Praha 8 - ZDE


V tomto projektu je potřeba i pomoc dobrovolníků. Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte nás, prosímZDE nebo na emailu martin@vedomy-dotek.cz. Každá osoba či pomoc je vítána.

V tomto projektu spolek spolupracuje se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem Městské části Praha 8.


Projekt podporuje:     a    Hlavní město Praha

Novinky

Vyšel časopis NA DOTEK č. 10

Dne 3.12.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK - číslo 10. Hlavní téma čísla je PÍSMO. Dozvíte se informace o vývoji písma, psacích prostředků apod. Můžete si přečíst i rozhovor s ředitelem Ruční papírny Velké Losiny panem Foučkem o výrobě ručního papíru. V luštěnce zase můžete vyhrát luxusní pero.

Vydali jsme knížku pohádek - Pohádky z Čimického háje

Příběhy skřítka Čimíska, patrona Čimického háje, vyšly knižně pod názvem "Pohádky z Čimického háje" v měsíci září 2016. Křest knihy byl dne 10.9.2016. Dvanáct pohádkových příběhů skřítka Čimíska a jeho přátel zvířátek, s jemným ponaučením a informacemi o přírodě, to je knížka "Pohádky z Čimického háje". Zakoupením této knihy přispějete do veřejné sbírky PRO ČIMICKÝ HÁJ (sbírka na výstavbu naučné stezky v Čimickém háji, úklidy ...).

Úprava jezírka Dotek 1.7.2016

Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a jejich 22 dobrovolníků jsme uklidili okolí jezírka Dotek v Čimickém háji, prohloubili přítok a koryto jezírka, upravili jsme terén na místech určených pro cedule naučné stezky.

10.9.2016 Zábavné odpoledne pro rodiče a děti + benefiční koncert PRO ČIMICKÝ HÁJ

Na 10.9.2016 připravujeme Zábavné odpoledne pro rodiče a děti (vstup ZDARMA): zábava a výherní soutěže - 8 soutěžních zastávek na téma příroda, naučný program Lesy hl.m. Prahy zvířátka ze záchranné stanice, ukázka hasičské techniky, vojáci v historických napoleonských uniformách, dětská dílnička, malování na obličej, charitativní dětský bazárek (oblečení a hračky), loutková pohádka, dětská diskotéka, HUDBA - trubači na lesní rohy, muzikálový zpěvák Jaromír HOLUB, skupina afrických bubnů BLABUBURO a další Benefiční koncert PRO ČIMICKÝ HÁJ (veřejná sbírka Pro Čimický háj - naučnou stezku v Čimickém háji v Praze 8 - vstupné 100,- Kč) - od 19.00 vystupují: Eliška SÝKOROVÁ, Mirek KEMEL

Nové číslo časopisu NA DOTEK č. 8

Dne 3.6.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK - číslo 8. Hlavní téma čísla je ZRAK. Dozvíte se něco nového o iluzích a zrakových klamech, jak svět vidí zvířata, zjistíte že lze vidět i přes černé brýle atd. Můžete si přečíst i rozhovor s muzikálovým zpěvákem Jaromírem Holubem, informace o tom co je lesní školka, horoskop nebo si zasoutěžit s luštěnkou.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °