Vědomý dotek

Jezírko v Čimickém háji

OBNOVA JEZÍRKA V ČIMICKÉM HÁJI - jezírko DOTEK

Projekt je zaměřen na jezírko v severovýchodní části Čimického háje v Praze 8, jež má vlastní vodní zdroj (tedy pramen).  

Cílem akce je zachránit vzácný vodní tok (v okolí se jedná o ojedinělý přírodní vodní tok s vlastním zdrojem), obnovit toto jezírko  a následně jej chránit (sledování a pravidelné čištění). V rámci projektu jsme zajistili pojmenování jezírka názvem DOTEK. Obnovou jezírka získala místní zvěř jediný přírodní pitný zdroj čímž může následně dojít k rozšíření fauny (i flory) v Čimickém háji a občané získali další relaxační prostor.

Stav jezírka před naší iniciativou:

Přítok z pramene do jezírka neměl koryto a voda tekla v terénu volně. Jezírko bylo zanesené, nemělo řádnou hloubku a břeh nebyl zpevněn. Návštěvníci Čimického háje se u jezírka bořili v blátě. Díky nízké hloubce jezírka mělo jezírko tendenci v letních obdobích vysychat a ztrácelo se. Odtok vody z jezírka nebyl veden v korytu, voda tekla volně v terénu přes cestu směrem do pole vedle Čimického háje. Návštěvníci Čimického háje, pokud šli po cestě, museli jít přes bahnitý úsek.

Již jsme v rámci projektu zajistili:

Umístili k jezírku lavičku (s odpadkovým košem) pro návštěvníky Čimického háje k relaxaci a odpočinku u vodního zdroje.
  1. Přítok pramene jezírka usměrnili do koryta a zpevnili toto koryto kamením.
  2. Jezírko prohloubili tak aby byla dostatečná rezerva vodního zdroje pro vodní živočichy a obojživelníky i v letním období. Bagr zde odstranil 12 m3 zeminy s větvemi.
  3. Zpevnili břeh jezírka kamením.
  4. Prořezání stromů v okolí jezírka aby se odstranilo jeho zastínění
  5. Pojmenování jezírka (zajištění na úřadech na ÚMČ Praha 8 a Názvoslovná komise, Zeměměřičský úřad pod Čj.: ZÚ-03812/2015) jménem "DOTEK"
    (jméno Dotek od slova "dotéci", neboť voda do jezírka musí nejprve dotéci z nedalekého pramene).
  6. Informace o jezírku na internetových mapách - ZDE a ZDE

Chceme ještě zajistit:

  1. Odtok vody z jezírka usměrnit do koryta a zpevnit toto koryto kamením. V místě kde voda protíná cestu, zajistit přes koryto dřevěnou lávku pro pěší.
  2. Instalovat k jezírku informační ceduli s jeho názvem

Realizované akce "Zachraňme jezírko v Čimickém háji": 29.8. 2015 + následně cca 1 x do měsíce pročištění koryta jezírka 

Další akci  plánujeme na březen 2016.


První akce na obnovu jezírka proběhla dne  29.8. 2015.  

Na akci "Zachraňme jezírko Čimickém háji" dne 29.8.2015, která proběhla v době od 10:00 do 13:00 hod se sešlo cca 30 dobrovolníků. Vytvořili jsme a prohloubili přítok do koryta, zpevnili jsme jej kameny, vytvořili tůňku pro ptactvo, zpevnili koryto jezírka, vyčistili jezírko od větví a za budovali lavičku. Na místě byl přítomen Český rozhlas, který zde udělal reportáž.

Akce byla ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem

hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 8. Na místě nám hodně pomáhal správce Čimického háje pan Jiřík, kterému patří náš dík.

Informace o obnově jezírka na ÚMČ Prahy 8

O akci v Českém rozhlase - ZDE

O akci na stránkách ÚMČ Praha 8 - ZDE


V tomto projektu je potřeba i pomoc dobrovolníků. Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte nás, prosímZDE nebo na emailu martin@vedomy-dotek.cz. Každá osoba či pomoc je vítána.

V tomto projektu spolek spolupracuje se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem Městské části Praha 8.

Novinky

Výherce luštěnky z č. 7 časopisu NA DOTEK

Při slosování správných luštitelů luštěnky z časopisu NA DOTEK (č. 7) dne 11.5.2016 byla vylosována paní Blanka Moutelíková z Prahy. Získala 4 volné vstupy do ZOO Praha. GRATULUJEME.

Vyšlo číslo 7/2016 časopisu NA DOTEK

Dne 1.3.2016 vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK (7/2016) plné zajímavostí: biorytmus našeho těla, menhiry v české krajině, masáže ve školkách apod. Hlavní téma je MRAVENCI.

Pomozme mlokovi přežít v Praze - ZMĚNA ČASU

POZOR - akce pomozme mlokovi přežít v Praze začíná 3.3.2016 již v 16:30 hod.

Čištění ptačích budek 4.2.2016

Dne 4.2.2016 proběhla od 8:00 do 14:00 akce našeho spolku - čištění ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Celkem 21 osob (členové spolku, studenti střední školy Trivis, odborníci z České zemědělské univerzity a Karlovy univerzity) vyčistilo celkem 256 ptačích budek umístěných v Čimickém a Ďáblickém háji. Po úklidu byl odborníky proveden odchyt ptactva a odborná přednáška o místních druzích. Bylo to velmi zajímavé.

Vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK

Dne 1.12.2015 vyšlo nové číslo našeho spolkového časopisu NA DOTEK 6/2015. Hlavním tématem čísla je ČAS. Najdete v něm články o vývoji měření času, pohledu na vnímání času, postup jak se udržet mladými, informace o nejstarších stromech v Praze, tipy na zajímavé výlety i rozhovor s hercem panem Petrem Vackem "Zimní čas Petra Vacka" přímo pro náš časopis. Na prokliku si jej můžete zdarma stáhnout a přečíst.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °