Vědomý dotek

Jezírko Dotek v Čimickém háji

OBNOVA JEZÍRKA V ČIMICKÉM HÁJI - jezírko DOTEK

Projekt je zaměřen na jezírko v severovýchodní části Čimického háje v Praze 8jež má vlastní vodní zdroj (tedy pramen).  

Cílem akce je zachránit vzácný vodní tok (v okolí se jedná o ojedinělý přírodní vodní tok s vlastním zdrojem), obnovit toto jezírko  a následně jej chránit (sledování a pravidelné čištění). V rámci projektu jsme zajistili pojmenování jezírka názvem DOTEK. Obnovou jezírka získala místní zvěř jediný přírodní pitný zdroj čímž může následně dojít k rozšíření fauny (i flory) v Čimickém háji a občané získali další relaxační prostor.

Stav jezírka před naší iniciativou:

Přítok z pramene do jezírka neměl koryto a voda tekla v terénu volně. Jezírko bylo zanesené, nemělo řádnou hloubku a břeh nebyl zpevněn. Návštěvníci Čimického háje se u jezírka bořili v blátě. Díky nízké hloubce jezírka mělo jezírko tendenci v letních obdobích vysychat a ztrácelo se. Odtok vody z jezírka nebyl veden v korytu, voda tekla volně v terénu přes cestu směrem do pole vedle Čimického háje. Návštěvníci Čimického háje, pokud šli po cestě, museli jít přes bahnitý úsek.

Již jsme v rámci projektu zajistili:

Umístili k jezírku lavičku (s odpadkovým košem) pro návštěvníky Čimického háje k relaxaci a odpočinku u vodního zdroje.
  1. Přítok pramene jezírka usměrnili do koryta a zpevnili toto koryto kamením.
  2. Jezírko prohloubili tak aby byla dostatečná rezerva vodního zdroje pro vodní živočichy a obojživelníky i v letním období. Bagr zde odstranil 12 m3 zeminy s větvemi.
  3. Zpevnili břeh jezírka kamením.
  4. Prořezání stromů v okolí jezírka aby se odstranilo jeho zastínění
  5. Pojmenování jezírka (zajištění na úřadech na ÚMČ Praha 8 a Názvoslovná komise, Zeměměřičský úřad pod Čj.: ZÚ-03812/2015) jménem "DOTEK" 
    (jméno Dotek od slova "dotéci", neboť voda do jezírka musí nejprve dotéci z nedalekého pramene).
  6. Informace o jezírku na internetových mapách - ZDE a ZDE

Chceme ještě zajistit:

  1. Odtok vody z jezírka usměrnit do koryta a zpevnit toto koryto kamením. V místě kde voda protíná cestu, zajistit přes koryto dřevěnou lávku pro pěší.
  2. Instalovat k jezírku informační ceduli s jeho názvem

Realizované akce "Zachraňme jezírko v Čimickém háji": 29.8. 2015 + následně cca 1 x do měsíce pročištění koryta jezírka 

Další akci  plánujeme na září 2017.


25.3. 2017  - Vyčištění jezírka Dotek při úklidu Čimického háje

V rámci dobrovolného úklidu Čimického háje od odpadků jsme vyčistili přítok,  koryto jezírka a hlavně odtok z jezírka (aby nebyla dřevěná lávka u odtoku v bahně). Voda opět natékala do jezírka bez zbytečných průsaků.

17.9. 2016  - Vyčištění jezírka Dotek při úklidu Čimického háje

V rámci dobrovolného úklidu Čimického háje od odpadků jsme vyčistili přítoka  koryto jezírka. Voda opět začala do jezírka natékat bez zbytečných průsaků.

1.7. 2016  - Vyčištění jezírka Dotek

Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a jejich 22 dobrovolníků jsme uklidili okolí jezírka Dotek v Čimickém háji, prohloubili přítok a koryto jezírka, upravili jsme terén na místech určených pro cedule budoucí naučné stezky. U jezírka jsme instalovali ceduli s označením jména jezírka. Celkem se zúčastnilo 25 osob (včetně 3 členů našeho spolku Vědomý dotek).

Foto z akce - ZDE

1.5. 2016  - Vyčištění okolí jezírka Dotek

Okolí jezírka Dotek v Čimickém háji bylo zaházené odpadky a dokonce i odpadkový koš neunikl vandalům. Zjistili jsme to 30.4., tak jsme to hned napravili - uklidili (odstranili odpadky) a koš spravili. Příroda si pomoc zaslouží.

První akce na obnovu jezírka proběhla dne  29.8. 2015.  

Na akci "Zachraňme jezírko Čimickém háji" dne 29.8.2015, která proběhla v době od 10:00 do 13:00 hod se sešlo cca 30 dobrovolníků. Vytvořili jsme a prohloubili přítok do koryta, zpevnili jsme jej kameny, vytvořili tůňku pro ptactvo, zpevnili koryto jezírka, vyčistili jezírko od větví a za budovali lavičku. Na místě byl přítomen Český rozhlas, který zde udělal reportáž.

Akce byla ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem

hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 8. Na místě nám hodně pomáhal správce Čimického háje pan Jiřík, kterému patří náš dík.

Informace o obnově jezírka na ÚMČ Prahy 8

O akci v Českém rozhlase - ZDE

O akci na stránkách ÚMČ Praha 8 - ZDE


V tomto projektu je potřeba i pomoc dobrovolníků. Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte nás, prosímZDE nebo na emailu martin@vedomy-dotek.cz. Každá osoba či pomoc je vítána.

V tomto projektu spolek spolupracuje se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem Městské části Praha 8.


Projekt podporuje:     a    Hlavní město Praha

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °