přednášky

Realizované akce

r. 2021

Dneska se Pohádkový Čimický háj opět vydařil. Děti plnily úkoly a dostávaly ceny, viděly divadelní pohádku divadla Koloběžka (Námořnická pohádka), viděly výstavu zkamenělin "Zkamenělá příroda", obrazů Zdenky Jandové a fotografií Čimického háje od Mirka Lahodného, bylo i malovani na obličej a kosmetické poradenství pro ženy, dílničky apod. ... Aktivně se zúčastnilo 165 dětí. Všichni jsme si to moc užili. Všem zúčastněným moc děkujeme. Bylo to prima. Objevil se i skřítek Čimísek. Těšíme se na příště.

 

 

 

 

 

 

   

Na čtvrtek 18.3.2021 byla plánována akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u Podhořského potoka.

Vzhledem k celospolečenské situaci a vládním opatřením nebylo možno pořádat hromadné akce pro veřejnost. 
Akce byly tedy realizovány formou individuálního úklidu malých (rodinných) skupin, kterým byly poskytnuty pytle a rukavice v tzv. pytlomatu (umístění pytlů, rukavic a instrukce na umístění plných pytlů).

Účastnit se mohl kdokoli - jelikož se jednalo o "individuální" (jednotlivci poř. rodinní příslušníci ve skupině) úklid, podpořený pytlomatem.

Pytlomat jsme dali k Podhořskému potoku (k tamnímu jezírku). Plné pytle se byly individuálně dány k vratům u hlavní cesty.

U akce Dobrovolný úklid v Čimickém háj dne 27.3.2021 byl postup stejný. Použit byl také pytlomat pro individuální úklid prostoru.

r. 2020

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrušeno z důvodu opatření proti koronaviru:

3.9.2020  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

3.9.2020 uklidilo 20 dobrovolníků (zastoupeno mnoha dětmi) prostor u Podhořského potoka od odpadků. Zároveň jsme opravili poškozené tůně a tak jsme opět podpořili mloka skvrnitého, který se zde vyskytuje. Bylo to prima a všem moc děkujeme.

25.7.2020  POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Pohádkový Čimický háj se opět podařil. A co vše se dělo? Děti plnily úkoly a dostávaly ceny, viděly dravce organizace Teir, divadelní pohádku divadla Koloběžka (Houbařská pohádka), poslechly si autorské čtení knihy "Pohádky z Čimického háje", viděly výstavu zkamenělin "Zkamenělá příroda" a komiksů o Dinosaurech ilustrátora Romana Kliského ... Všichni jsme si to moc užili. Všem moc děkujeme (hlavně myslivcům z Prahy 8 a hasičům SDH Praha 8 Bohnice). Bylo to prima. Těšíme se na příště.

 

 13.6.2020  DOBROVONÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

První akce po uvolnění opatření proti koronaviru - 13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme celkem 3,5 kubíku odpadu. I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se například i staré křeslo. Všem moc děkuje za pomoc přírodě a za podporu.

12.3.2020  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Poslední akce před opatřením korona - 12.3.2020 – Pomozme mlokovi přežít v Praze - Během akce u Podhořského potoka, kde se sešlo 15 dobrovolníků, jsme uklidili celé okolí od odpadků a upravili tůně zdejšího potoka pod dohledem odborníka. Přednášku o mlokovi skvrnitém provedl odborník na obojživelníky, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. .

r. 2019

 

r. 2018

 

30.11.2018 MALÝ ČTENÁŘ  - čtení pohádkové knížky "Pohádky z Čimického háje" autorem knihy a projektu Malý čtenář, Martinem Rezkem - účast 20 dětí ze ZŠ Dolákova , Praha 8

8.10.2018 MALÝ ČTENÁŘ  - čtení pohádkové knížky "Pohádky z Čimického háje" autorem knihy a projektu Malý čtenář, Martinem Rezkem - účast 14 dětí ze ZŠ scioškola Praha 6

3.10.2018 MALÝ ČTENÁŘ  - čtení pohádkové knížky "Pohádky z Čimického háje" autorem knihy a projektu Malý čtenář, Martinem Rezkem - účast 102 dětí ze ZŠ Španělská, Praha 2


říjen. 2018  ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8

Akce v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Po úklidu proběhla přednáška o místních druzích. Dále byla připravena v Čimickém háji ptačí krmítka pro přikrmování v zimním období.

Ptačí budky je nutno čistit, aby zde nedocházelo k množení parazitů a nebyly hnízdící ptáci ohroženi predátory.


22.09. 2018 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Úklid prostoru Čimického háje v Praze 8 od odpadků - zúčastnilo se celkem 51 dobrovolníků a úklídilo se 4,5 kubíků odpadu.

Zároveň byly opraveny prvky z naučné stezky v Čimickém háji (doskokové vzdálenosti zvířat), které byly poškozené.

Více - ZDE15.09. 2018  CHARITATIVNÍ BĚH ČIMICKÝM HÁJEM - BĚŽTE DO HÁJE 2018

Sobota 15.09.2018 od 10:00 start
Čimická zahrada (Praha 8, Spádná 882/9)

Pro dospělé sportovce budou připravené trasy

 • ženy obuté 5000 m
 • muži ubutí 5000 m
 • ženy naboso 5000 m
 • muži naboso 5000 m

Pro děti bude připravená trasa

 • 1000 m s 3 zastávkami s úkoly

Hezký program pro všechny: 

 • dětská dílnička
 • bosá dílna 
 • malování na obličej
 • možnost vyzkoušet hasičskou techniku
 • možnost vyzkoušet jízdu na velkém historickém kole
 • dětské divadelní představení Divadla Buřt Radka Pokorného

Na 5 km trase v Čimickém háji porovnalo své síly 42 běžců. Po hromadném startu běžely ženy i muži a to obutí i naboso. Nejlepší čas v kategorii muži obutí byl 18:50 a třeba muži naboso byl 19:50. Rozdíl tedy nebyl mezi obutými a naboso zas tak velký.

Více ZDE


13.09. 2018  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků. Celkem 20 dobrovolníků vyčistilo prostor od odpadků a vytvořilo, pod dohledem odborníků na obojživelníky a pracovníků magistrátu hlavního města Prahy, tůně jež pomohou chráněnému mlokovi skvrnitému přežít v této oblasti Prahy.

Více - ZDE


05.08. 2018  CHARITA DAY - BUDOVÁNÍ NAUČÉ ZAHRADY A NAUČNÉ STEZKY (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Dobrovolníci  z organizace GE Aviation, společně s členy spolku, pomohli budovat vznikající naučnou zahradu.


17.06. 2018   10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda"  - poslední start v 12:00 hod.

12:00 loutkové  divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

Pohádkové postavy zaplavily háj

Dne 17.6.2018 proběhl v Čimickém háji v Praze 8 neobyčejný pohádkový les. Na deseti zastávkách zdejší naučné stezky čekaly na děti pohádkové postavy - Červená Karkulka, stromová víla, vodník, loupežník, ale i lesní zvířátka jako liška, sova a další. Stovky zúčastněných dětí u nich plnily úkoly a poté získaly hezké ceny. Všem pomáhal patron Čimického háje, zdejší skřítek Čimísek. Na akci se děti dozvěděly i zajímavé informace o přírodě od členů Českomoravské myslivecké jednoty a prohlédly si hasičskou techniku SDH Praha 8 - Bohnice. Na výstavě "Zkamenělá příroda" si děti prohlédly mnoho zkamenělin a odlitků vzácných paleontologických nálezů a dozvěděly se z informačních panelů zajímavé informace o dávné přírodě. Divadlo Radka Pokorného, Divadlo Buřt, pobavilo děti příběhy skřítka Čimíska, inspirovanými knihou Pohádky z Čimického háje. Stejně jako vloni i ten letošní Pohádkový Čimický háj jsme pořádali moc rádi.

více ZDE


10.06. 2018  OPRAVA NAUČNÉ STEZKY ČIMICKÝ HÁJ (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Členové spolku opravili naučnou stezku - zabudovali (původně vytržené ze země a poškozené) do původních míst ceduli č. 1 a ceduli č. 2 a natřeli sochu skřítka Čimíska u hájovny.


18.05. 2018  CHARITA DAY - BUDOVÁNÍ NAUČÉ ZAHRADY A NAUČNÉ STEZKY (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

18 dobrovolníků z organizace Kooperativa a Novartis (zapojených v projektu business pro život), společně s členy spolku, pomohli budovat vznikající naučnou zahradu.


24.03.2018  DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

Čimický háj byl tentokrát plný odpadků   V sobotu, dne 24.3.2018, proběhla od 10:00 hod. v Čimickém háji již tradiční úklidová akce - Dobrovolný úklid Čimického háje. Tuto akci pořádal opět spolek Vědomý dotek ve spolupráci s ÚMČ Praha 8, MHMP a Lesy hl. m. Prahy. Sešlo se celkem 63 dobrovolníků, kteří odstranili 8 m3 (kubíky) odpadků. Tentokrát byl tedy háj odpadky opravdu zaplněn - pneumatiky, pytle, pet lahve, ale také například 3 kočárky. Všem zúčastněným děkujeme.

Více - ZDE


15.03.2018  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE  -  Mlok podpořil křivatce

Dne 15.3.2018 proběhla od 16:30 akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u Podhořského potoka, kterou pořádal spolek Vědomý dotek pod dohledem odborníků na životní prostředí. Akce se zúčastnilo celkem 25 dobrovolníků, mezi kterými byli například i skauti střediska Radost. Akce měla za hlavní úkol připravit tůně pro reprodukci mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), vzácného a zákonem chráněného živočicha, který se  zde vyskytuje. Účastníci vyčistili okolí Podhořského potoka od odpadků a s velkým nadšením se pustili i do úklidu nedaleké vyhlídky Zámky, kde se vyskytuje vzácný a silně ohrožený druh rostliny - křivatec český (Gagea bohemica). Křivatec je velmi drobná, jen kolem 5 – 6 cm vysoká cibulovina se žlutými květy, rostoucí zde na skalních útvarech (více o ní bylo psáno např. v časopisu Na dotek č. 15). Skalní vyhlídka byla vyčištěna od odpadků, a shrabána suchá tráva, která zakrývala a dusila křivatce. Při akci bylo odklizeno celkem 25 pytlů odpadu. Účastníci si navíc vyslechli přednášku o mlokovi skvrnitém, křivatci českém a chráněných územích v Praze, kterou přednesli odborníci z České zemědělské univerzity a magistrátu hlavního města Prahy a získali upomínkové předměty. 

Více - ZDE


22.02.2018  SEBEOBRANA PRO ŽENY - TAKTICKOSTRATEGICKÁ SEBEOBRANA 

Kurz je určen jen pro ženy a ženy se zde naučí jednoduché, lehce zapamatovatelné a velmi účinné prvky sebeobrany sestavené právě pro ně (pod vedením lektora s dlouholetou policejní praxí a praxí v oblasti sebeobrany).

- více ZDE

 


r. 2017

13.12.2017  ČTENÍ Z KNÍŽKY POHÁDKY Z ČIMICKÉHO HÁJE

Od 14:00 hod. v Centru RoSa v Praze 8 proběhla četba z knížky pohádek "Pohádky z Čimického háje" s příběhy skřítka Čimíska a jeho kamarádů zvířátek. Z knihy četl herec Radek Pokorný a pani Marta Dvorská. Četby se zúčastnil i autor knihy, pan Martin Rezek, který vyprávěl o vzniku knihy.


11.12.2017  SEBEOBRANA PRO SENIORY

Přednáška pro klub seniorů Domova s pečovatelskou službou Burešova, Praha 8.

 

18.11.2017  ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK V ČIMICKÉM A ĎÁBLICKÉM HÁJI

Dne 18.11.2016 od 9:00  proběhla akce - čištění ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Vyčistili jsme za pomoci  18 dobrovolníků téměř 300 ptačích budek umístěných v Čimickém a Ďáblickém háji.  Po úklidu byl odborníky proveden odchyt ptactva a odborná přednáška o místních druzích. Dále byla připravena v Čimickém háji ptačí krmítka pro přikrmování v zimním období.

 - více ZDE


22.10.2017 9:00-12:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA- 10 zastávek s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti

- poslední start v 11:00 hod.

Zúčastnilo se 177 soutěžících dětí se svými rodiči. Všichni si to užili (i když zprvu pršelo).

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKA V ČIMICKÉM HÁJI formou pohádkového lesa pro děti

více ZDE


 

 

5.10.2017  TEORETICKÝ I PRAKTICKÝ KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY

dále 12.10.2017 a 19.10.2017 vždy od 17:00 hod.

 Kurz byl určen speciálně pro seniory. vstupné zdarma

Lektor -  M.A.Rian + 3 asistenti z čehož jeden je Radek Pokorný (herec vystudovaný nonverbální divadlo) - pro názornost jsou připravené ukázkové scénky.


25.09.2017  SEBEOBRANA PRO ŽENY

Kurz byl určen jen pro ženy a ženy se zde naučilií jednoduché, lehce zapamatovatelné a velmi účinné prvky sebeobrany sestavené právě pro ně (pod vedením lektora s dlouholetou policejní praxí a praxí v oblasti sebeobrany).


 23.9. 2017 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Ve spolupráci s ÚMČ Praha 8 a Lesy hl. m. Prahy - dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8, po letních prázdninách. Sešlo se 47 dobrovolníků, kteří odstranili 3 m(kubíky) odpadků. Před úklidem byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska, patrona Čimického háje.
 

14.9. 2017  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků a opravení přezimovacích mločích zídek. Zídky je třeba v tomto období opravit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklídili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky.  A dokonce mloci trochu vykoukli.


21.7.2017  CHARITA DAY S ČPP

21.7.2017 pořádal spolek Charita day s Českou podnikatelskou pojišťovnou. 24 zaměstnanců z této pojišťovny společně s členy spolku vyčistili přítok, koryto a okolí jezírka Dotek v Čimickém háji v Praze 8. Dále pak pracovali na budování naučné zahrady pro děti u Čimického háje. Práce za nimi byla opravdu vidět.
 


29.5.2017  DĚTSKÝ DEN S PŘÍRODOU

Oslava dětského dne na Dopravním hřišti Glowackého v Praze 8

Soutěžní a zábavné odpoledne pro děti (od 14:00 do 17:00 hod.) - soutěže, výhry, malování na obličej, naučný program od Lesů hl. m. Prahy, ukázka požární techniky, zvířátka ze záchranné stanice, hudba pro děti, čtení z knihy "Pohádky z Čimického háje", sokolníci – dravci a jejich život, program Okresního mysliveckého spolku Praha 8, ukázka techniky Městské policie Praha, ukázka hasičské techniky – Dobrovolný hasičský sbor Bohnice, dětské dílničky – malování na sádrové omalovánky, pískování obrázků, tvorba placky …, bosá dílna pro děti, Spirála – program a stanoviště pro děti, sportovní hry, kosmetické poradenství pro ženy, nafukovací skákací hrad, tvarování z balónků, možnost dobrovolně vyzkoušet chůzi po skle či po žhavém uhlí, stánek Canon – focení a tisk fotografií na místě, maskot - skřítek Čimísek z Čimického háje, charitativní bazárek, dětský kolotoč a atrakce, občerstvení

Místo konání:  hřiště ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, Praha 8

více ZDE


9.5.2017  KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY

dále 16.5.2017 a 23.5.2017 vždy od 18:00 do 19:00 hod.

Předcházíme nebezpečným situacím. TEORETICKÝ I PRAKTICKÝ KURZ SEBEOBRANY PRO SENIORY
vstupné ZDARMA, nemuselo se hlásit předem, stačilo přijít

více ZDE


22.04.2017  BĚŽTE DO HÁJE 2017  Charitativní běh Čimickým hájem

 od 10:00 start

Startovné 250,- Kč na místě (22.4.2017 8:30-9:30) nebo 200,- Kč předem (do 19.4.2017) pro dospělé. Děti ZDARMA.

Trasa 5000 m pro muže a ženy naboso a obutí. Trasa 1000 m pro děti.

více ZDE

informace a výsledky

 


25.03.2017  DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE

od 10:00 hod. proběhl Dobrovolný úklid v Čimickém háji v Praze 8. Sešlo se úctyhodných 95 dobrovolníků, včetně dětí. Společně jsme vyčistili jezírko Dotek, lesní dětské hřiště od starého listí a uklidili jsme celý prostor Čimického háje od odpadků, kterých bylo tentokrát 8 kubíků.

 

Více - ZDE


16.03.2017  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Během úklidu, kterého se zúčastnilo 25 osob, bylo vyčištěno a upraveno 106 tůní.

Během akce proběhla i přednáška o mlokovi skvrnitém, kterou vedl Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněné území z MHMP).

 

Více - ZDE


13.03.2017  VYHODNOCENÍ A PŘEDÁNÍ CEN V SOUTĚŽI  Namaluj Čimíska

V Grabově vile byly předávány ceny za nejhezčího Čimíska, který byl v dvoukolovém hlasování vybrán z 85 výtvarných děl žáků prvních stupňů základních škol Prahy 8.

Před předáváním cen si děti poslechly v Grabově vile čtení příběhu o skřítkovi Čimískovi z knížky Pohádky z Čimického háje v podání paní MgA. Jindry Brendlové ze ZUŠ Klapkova. 

Poté zástupci organizátora (včetně autora uvedené knížky, pana Martina Rezka) a starosta Roman Petrus dětem předali věcné ceny, které poskytlo Papírnictví Petruška, a sošky skřítka Čimíska z dílny výtvarníka, pana Pavla Karla.

Nejvíc hlasů (352) získal obrázek žáků ZŠ Na Slovance. Na druhém místě se umístili žáci ZŠ Glowackého a na třetím žáci ZŠ Bohumila Hrabala.

Více - ZDE


13.02.2017  SEBEOBRANA PRO ŽENY

 Kurz je určen jen pro ženy a ženy se zde naučí jednoduché, lehce zapamatovatelné a velmi účinné prvky sebeobrany sestavené právě pro ně (pod vedením lektora s dlouholetou policejní praxí a praxí v oblasti sebeobrany).

 


r. 2016

26.11.2016  ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK V ČIMICKÉM A ĎÁBLICKÉM HÁJI

Dne 26.11.2016 od 9:00 do 14:00 hod. proběhla akce našeho spolku - čištění ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Celkem 20 osob (členové spolku, dobrovolníci a odborníci z České zemědělské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze) vyčistilo 256 ptačích budek umístěných v Čimickém a Ďáblickém háji.  Po úklidu byl odborníky proveden odchyt ptactva a odborná přednáška o místních druzích. Dále byly připraveny v Čimickém háji ptačí krmítka pro přikrmování v zimním období.

 - více ZDE


4.11.2016  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého dotekuPřednáška je ZDARMA.

 - více ZDE


24.10.2016  TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO SENIORY - přednáška 16:30 - 17:30  

- 3 hodinový kurz (program Zdravý životní stylPřednáška  ZDARMA. Zůčastnilo se celkem 52 osob.

Sebeobranný kurz zaměřen z pohledu taktiky a strategie na běžné každodenní situace, jako je cestování hromadnou dopravou nebo vozem taxi, jízda vlakem, pobyt v kavárně i  pohyb po ulicích. 

- více ZDE


24.10.2016 TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO ŽENY - (8x75 minut) přednáška 17:30 - 18:45 v rámci celého kurzu (program Zdravý životní styl) - více ZDE

cena: 850,-Kč

 


9.10. 2016  DĚTSKÝ BAZÁREK

 
Dne 9.10.2016 jsme se zúčastnili dětského bazárku na dopravním hřišti Glowackého a v rámci této akce jsme získali do veřejné sbírky "Pro Čimický háj" částku celkem 1.602,- Kč. Akce byla pod záštitou radního MČ Prahy 8, pana Ing. Víta Cézy.
 
 

1.10. 2016 OSLAVA DNE SENIORŮ 

Na akci "Oslava dne seniorů", kterou pořádala MČ Praha 8, jsme zajistili dětskou dílničku, kde si mohli děti vymalovávat omalovánky a i jinak tvořit. Zároveň jsme v informačním stánku informovali veřejnost o akcích našeho spolku.

Více - ZDE


 17.9. 2016 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Ve spolupráci s ÚMČ Praha 8 a Lesy hl. m. Prahy - dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8, po letních prázdninách.

 

 


10.9. 2016  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE + BENEFIČNÍ KONCERT "PRO ČIMICKÝ HÁJ"

Soutěžní a zábavné odpoledne pro děti (od 14:00 do 17:00 hod.) - soutěže, výhry, malování na obličej, zvířátka z balonků, naučný program od Lesů hl. m. Prahy, ukázka požární techniky, zvířátka ze záchranné stanice, hudba pro děti, křest knihy "Pohádky z Čimického háje". Přišel i dubový skřítek Čimísek z Čimického háje.

Následoval od 19:00 hod. Benefiční koncert PRO ČIMICKÝ HÁJ.

Místo konání:  hřiště ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, Praha 8

Foto - ZDE


8.9. 2016  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků a opravení přezimovacích mločích zídek. Zídky je třeba v tomto období opravit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro přezimování. Akce byla za pomoci dobrovolníků. Foto - ZDE

Rozhlasová reportáž o akci - ZDE


1.7. 2016 VYČIŠTĚNÍ JEZÍRKA DOTEK V ČIMICKÉM HÁJI (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a jejich 22 dobrovolníků jsme uklidili okolí jezírka Dotek v Čimickém háji, prohloubili přítok a koryto jezírka, upravili jsme terén na místech určených pro cedule naučné stezky.

 

17.6.2016  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku

Přednáška je ZDARMA pro pracovníky z pomáhajících profesí (zdravotníci, učitelé, pracovníci ústavů ...) - přednáška o duševní hygieně a prevenci syndromu vyhoření, poslech hry na tibetské mísy a ošetření účastníka metodou craniosacrální biodynamika.

 - více ZDE


9.6.2016   TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO SENIORY  (3 hodinový kurz - termíny 9.6., 16.6. a 23.6.2016)

(program Zdravý životní styl) Přednášky byly ZDARMA. 

Sebeobranný kurz zaměřený z pohledu taktiky a strategie na běžné každodenní situace, jako je cestování hromadnou dopravou nebo vozem taxi, jízda vlakem, pobyt v kavárně i  pohyb po ulicích. 

- více ZDE


25.5.2016  a 26.5.2016  PTACTVO V ČIMICKÉM HÁJI - přednáška pro děti předškolního věku 

 (v rámci projektu Ptactvo kolem nás)

Zúčastnilo se celkem 65 dětí z Mateřské školy Dolákova a Lesní školky Čimice. Děti se dozvěděly něco nového o ptácích,stravě, přikrmování, hnízdění apod. Při soutěži získali medaile a dárky. V Čimickém háji získaly další informace o ptácích při kroužkování ornitology z České zemědělské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze. Akce byla pořádána ZDARMA.

Foto - ZDE


21.4.2016   zahájen TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO ŽENY - přednáška 17:30 - 18:30 v rámci celého kurzu 

(program Zdravý životní styl) další hodiny 28.4.2016  5.5.2016  12.5.2016   19.5.2016  26.5.2016  2.6.2016   9.6.2016  16.6.2016  23.6.2016  

- více ZDE  


19.3. 2016 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí

Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy jsme pořádali po zimě dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem kolem 50-ti osob (dobrovolníků a členů spolku). Během akce se uklidilo 7 kubíků (m3) odpadu z celého prostoru Čimického háje, shrabali jsme staré napadané listí z dětského hřiště u lesní školky a nainstalovali jsme v Čimickém háji další ptačí krmítka. Chtěli jsme pročistit popř. prohloubit jezírko Dotek, ale jelikož v něm plavaly divoké kachny (1 párek kachen), nechali jsme tuto činnost na jiný termín.

- foto ZDE 


 3.3. 2016  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků, prohloubení tůní a vyspravení jejich břehů. Tůně je třeba v tomto období vyčistit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro reprodukci. Akce je za pomoci 17-ti dobrovolníků a členů spolku bylo upraveno a připraveno 80 tůní pro reprodukci místního mloka. Při akci proběhla odborná přednáška o mloku skvrnitém specialistou na obojživelníky Ing. Miličem Solským, Ph.D. (z České zemědělské univerzity).


4.2. 2016  ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK (v rámci projektu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a školou TRIVIS jsme vyčistili 256 ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Vyčištění budek je nutné proto, aby mohli ptáci na jaře opět bezpečně zahnízdit. V nevyčištěném hnízdě se totiž zdržují cizopasníci paraziti a jiní škůdci. Po akci proběhl odborný odchyt ptactva s přednáškou pro všechny zůčastněné.


prosinec 2015 - únor 2016   PŘIKRMOVÁNÍ PTACTVA  (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Spolek přikrmoval ptactvo v Čimickém háji a jeho okolí (již tradičně). Pro tento účel byla instalována nová ptačí krmítka hlavně kolem jezírka Dotek v severní části Čimického háje. - více ZDE


r. 2015

27.11.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


23.10.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


 26.9.2015 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Ve spolupráci s ÚMČ Praha 8 a Lesy hl. m. Prahy jsme pořádali po letních prázdninách dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8.


 10.9.2015  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků a opravení přezimovacích mločích zídek . Zídky je třeba v tomto období opravit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro přezimování. Akce byla za pomoci dobrovolníků - sešlo se 17 dospělích + 3 děti. Při akci proběhla odborná přednáška o mloku skvrnitém specialistou péče o chráněná území Ing. Jiřím Romem. - více ZDE


29.8.2015  ZACHRAŇME JEZÍRKO V ČIMICKÉM HÁJI (v rámci projektu Obnova jezírka v Čimickém háji) - foto ZDE


21.8.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


 5.6.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


 10.5.2015  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí)

Dne 5.5.2015 bylo zjištěno úmyslné poškození tůní u Podhořského potoka ve kterých již byly larvy mloka skvrnitého. Proto byly tůně na 3 místech narychlo opraveny a byla vyhlášena akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze" na 10.5.2015. Na akci se sešlo 14 dobrovolníků, kteří v celém prostoru Podhořského potoka opravili tůně a zachránili tak letošní populaci mloka skvrnitého. - více ZDE


  8.5.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


 24.4.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


 27.3.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


  21.3.2015 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy pořádáme po zimě dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8.


 5.3.2015  POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE (v rámci programu Zdravé životní prostředí) - foto ZDE

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků, prohloubení tůní a vyspravení jejich břehů. Tůně je třeba v tomto období vyčistit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro reprodukci. Vytvořilo se 60 tůní. Akce byla za pomoci dobrovolníků - 16 osob. Při akci proběhla odborná přednáška o mloku skvrnitém specialistou péče o chráněná území Ing. Jiřím Romem.  - více ZDE


 20.2.2015  DEN VĚDOMÉHO DOTEKU  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)


r. 2014

                 28.11.                  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                  3.10.                   Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                  3.10. až 5.10.   Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

                  20.9.                 Dobrovolný úklid Čimického háje v rámci projektu Vědomý dotek s přírodou)

                                                - dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8 a jeho okolí od 10:00 do 11:00

                                                - Fotografie z akce - ZDE 

                  5.9.                   Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                  29.8. až 31.8.    Úvod do Craniosacrální biodynamiky (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                               - přednáškový blok o craniosacrální biodynamice

                   13.6.                 Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                   13.6. až 15.6.    Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

                  25.4.                  Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                  25.4. až 27.4.     Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

                 29.3.                 Čimický háj bez odpadků  (v rámci projektu Vědomý dotek s přírodou)

                                                             - úklid okolí Čimického háje v Praze 8 - fotografie z akce zde

               28.2.                   Pomáháme pomáhajícím (v rámci projektu Den vědomého doteku)

                                              přednáška na téma duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky pomáhajících profesí

                                                              (zdravotníci, zaměstnanci ústavú, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod.) s následným

                                                              individuálním ošetřením účastníků pomocí metody craniosacrální biodynamiky

                28.2. až 2.3.      Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

                24.1.                 Pomáháme pomáhajícím

                                            (v rámci projektu Den vědomého doteku - pro zaměstnance Ústavu sociální péče v Kutné Hoře)

                                              přednáška na téma duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky pomáhajících profesí

                                                              (zdravotníci, zaměstnanci ústavú, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod.) s následným

                                                              individuálním ošetřením účastníků pomocí metody craniosacrální biodynamiky

              24.1. až 26.1.    Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení


r. 2013

             29.11. až 1.12.   Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                              - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

             22.11. až 24.11.  Craniosacrální biodynamika (v rámci projektu Škola vědomého doteku)

                                                 - přednáškový blok pro členy občanského sdružení

 

15.09. 2018  CHARITATIVNÍ BĚH ČIMICKÝM HÁJEM - BĚŽTE DO HÁJE 2018

Sobota 15.09.2018 od 10:00 start
Čimická zahrada (Praha 8, Spádná 882/9)

Pro dospělé sportovce budou připravené trasy

 • ženy obuté 5000 m
 • muži ubutí 5000 m
 • ženy naboso 5000 m
 • muži naboso 5000 m

Pro děti bude připravená trasa

 • 1000 m s 3 zastávkami s úkoly

Hezký program pro všechny: 

 • dětská dílnička
 • bosá dílna 
 • malování na obličej
 • možnost vyzkoušet hasičskou techniku
 • možnost vyzkoušet jízdu na velkém historickém kole
 • dětské divadelní představení Divadla Buřt Radka Pokorného

Více ZDE


22.09. 2018 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE (v rámci projektu Zdravé životní prostředí)

Úklid prostoru Čimického háje v Praze 8 od odpadků.

 

Více - ZDE

Novinky

úklid v Čimickém háji 13.6.2020

První akce po uvolnění opatření proti koronaviru - 13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme celkem 3,5 kubíku odpadu.I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se například i staré křeslo. Všem moc děkuje za pomoc přírodě a za podporu.

17.6.2020 - dobrovolníci pomáhali Lesní školce Jeřabinka v Čimické zahradě

Dobrovolníci z Johnson a Johnson pomáhali upravit zahradu v Lesní školce Mateřinka Jeřabinka. Udělali moc práce a všem moc děkujeme.

Nové číslo časopisu NA DOTEK 24

Vyšlo další číslo časopisu NA DOTEK (č. 24) - téma SPORT. Zjistíte zajímavé tipy na sport v Praze, informace o našich sportovcích, přečtete si rozhovor s našim vynikajícím boxerem R. Osičkou, nebo můžete hrát o stříbrné mince s našimi hokejisty. Klikněte na odkaz a přejeme hezké počtení. http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2020/06/Dotek-24.pdf

omezení akcí pro veřejnost

Z důvodů opatření vlády ČR, jsme byli nuceni zrušit veškeré akce pro veřejnost: úklidové akce, přednášky pro školy, vzdělávací programy apod. Hned jak to bude možné, Vypíšeme nové termíny akcí pro veřejnost. Společně vše zvládneme a budeme pokračovat.

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °