veverka

Zdravé životní prostředí

"Zdravé životní prostředí" je program spolku jehož cílem je ochrana a obnova životního prostředí (jakožto jednoho z podstatných činitelů majících na zdraví lidstva základní vliv): 

  • ochrana a obnova zdravého životního prostředí včetně osvětové činnosti;
  • ochrana živočišných a rostlinných druhů;
  • ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy o přírodě;
  • podpora zdravého životního prostředí

Projekty programu jsou níže uvedeny. Pokud byste měli zájem pomoci nám v naší činnosti, kontaktujte nás, prosím, na emailu info@vedomy-dotek.cz.

Na projektech spolupracujeme s LESY hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, Úřadem městské části Paha - Troja a Úřadem městské části Praha 8.

           

 

Projekty:

ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK

Projekt je zaměřen na prostor Čimického háje v Praze 8, který si vzal spolek pod svou patronaci. Při ochraně životního prostředí spolupracuje spolek se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Karlovou v Praze, MHPP a ÚMČ Praha 8 . 

Cílem akce je zajištění čistoty životního prostředí, jako jedné ze základních potřeb člověka, ekovýchova mládeže a ochrana životního prostředí.

K dosažení tohoto cíle je využívána i pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti.

Pokud nám chcete pomoci,kontaktujte nás, prosímZDE nebo na emailu martin@vedomy-dotek.cz. Každá osoba je vítána.

Více - ZDE


POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Podhořský mlok skvrnitý

Cílem projektu je zajištění přirozeného životního prostředí pro reprodukci a přezimování zákonem chráněného mloka skvrnitého v jeho místě výskytu, tedy u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8. K dosažení tohoto cíle pořádáme akce na vyčistění tůní a opravu kamenných přezimovacích zídek u tohoto potoka. Akce jsou spojeny s odbornou přednáškou o mloku skvrnitém. V projektu je využívána hlavně pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti (jejichž pomoc je neocenitelná) .

Projekt je ve spolupráci se zástupcem Magistrátu hlavního města Prahy panem Ing. Jiřím Romem (specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň), Úřadem městské části Praha - Troja a společností Bendovka s.r.o. Prostor pravidelně prochází "mločí hlídka", která kontroluje stav tůní.

Realizované akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze ": 13.9.2018 15.3.2018  14.9.2017, 16.3.20178.9.2016, 3.3.2016, 10.9.2015, 10.5.2015 a  5.3.2015.

Další akci  plánujeme na  7.2.2019.

Více - ZDE


NAUČNÁ STEZKA ČIMICKÝ HÁJ

včela medonosná zoo praha

V období roku 2016 a 2017 jsme vybudovali v prostoru Čimického háje naučnou stezku s deseti informačními cedulemi (o fauně a floře Čimického háje) s vědomostními či dovednostními úkoly, dřevěnou sochou skřítka Čimíska, domečkem skřítka Čimíska v koruně stromu apod.  Stezkou provází skřítek Čimísek komiksovými příběhy dle knihy pohádek - Pohádky z Čimického háje..

Stezka byla otevřena 22.10.2017 formou pohádkového lesa - Pohádkového Čimického háje.

Více - ZDE


ČIMÍSKOVA ZAHRADA

včela medonosná zoo praha

Naučná a komunitní zahrada

Spolek buduje naučnou a komunitní zahradu na zahradě u Čimického háje v Praze 8. 

Na této zahradě jsou pořádány přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol.

Více - ZDE

Novinky

úklid v Čimickém háji 13.6.2020

První akce po uvolnění opatření proti koronaviru - 13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme celkem 3,5 kubíku odpadu.I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se například i staré křeslo. Všem moc děkuje za pomoc přírodě a za podporu.

17.6.2020 - dobrovolníci pomáhali Lesní školce Jeřabinka v Čimické zahradě

Dobrovolníci z Johnson a Johnson pomáhali upravit zahradu v Lesní školce Mateřinka Jeřabinka. Udělali moc práce a všem moc děkujeme.

Nové číslo časopisu NA DOTEK 24

Vyšlo další číslo časopisu NA DOTEK (č. 24) - téma SPORT. Zjistíte zajímavé tipy na sport v Praze, informace o našich sportovcích, přečtete si rozhovor s našim vynikajícím boxerem R. Osičkou, nebo můžete hrát o stříbrné mince s našimi hokejisty. Klikněte na odkaz a přejeme hezké počtení. http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2020/06/Dotek-24.pdf

omezení akcí pro veřejnost

Z důvodů opatření vlády ČR, jsme byli nuceni zrušit veškeré akce pro veřejnost: úklidové akce, přednášky pro školy, vzdělávací programy apod. Hned jak to bude možné, Vypíšeme nové termíny akcí pro veřejnost. Společně vše zvládneme a budeme pokračovat.

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °