Vědomý dotek

Zdravé životní prostředí

"Zdravé životní prostředí" je program spolku jehož cílem je ochrana a obnova životního prostředí (jakožto jednoho z podstatných činitelů majících na zdraví lidstva základní vliv): 

  • ochrana a obnova zdravého životního prostředí včetně osvětové činnosti;
  • ochrana živočišných a rostlinných druhů;
  • ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy o přírodě;
  • podpora zdravého životního prostředí

Projekty programu jsou níže uvedeny. Pokud byste měli zájem pomoci nám v naší činnosti, kontaktujte nás, prosím, na emailu info@vedomy-dotek.cz.

Na projektech spolupracujeme s LESY hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, Úřadem městské části Paha - Troja a Úřadem městské části Praha 8.

           

Akce na rok 2019

Datum Název akce Popis akce

zrušeno pro počasí (bude jiný termín)

07. 02. 2019

Pomozme mlokovi přežít v Praze - čistění tůní

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadků, prohloubení tůní a vyspravení jejich břehů. Tůně je třeba v tomto období vyčistit, aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro reprodukci. Akce je za pomoci dobrovolníků. Při akci proběhne odborná přednáška o mloku skvrnitém specialistou péče o chráněná území Ing. Jiřím Romem.

23.03.

2019

Dobrovolný úklid Čimického háje

Úklid Čimického háje (Praha 8) po zimě za pomoci dobrovoníků
(ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a ÚMČ Praha 8).

září
2019

Pomozme mlokovi přežít v Praze - oprava zídek

Akce na vyčištění okolí Podhořského potoka (Praha 7- kde se mlok vyskytuje) od odpadk a opravu kamenných zídek, které je třeba v tomto období opravit (kameny se uplácávají hlínou), aby měl tamní mlok vhodné prostředí pro přezimování (přezimuje v hlíně mezi kameny zídek). Akce je za pomoci dobrovolníků. Při akci proběhne odborná přednáška o mloku skvrnitém specialistou péče o chráněná území Ing. Jiřím Romem.

září

2019

Dobrovolný úklid Čimického háje

Úklid Čimického háje (Praha 8) po prázdninách za pomoci dobrovoníků
(ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a ÚMČ Praha 8).

listopad
2019

Čištení ptačích budek - v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Karlovou v Praze a dobrovolníky vyčistíme 256 ptačích budek v Čimickém a Ďáblickém háji v Praze 8. Vyčištění budek je nutné proto, aby mohli ptáci na jaře opět bezpečně zahnízdit. V nevyčištěném hnízdě se totiž zdržují cizopasníci paraziti a jiní škůdci.

V zimním období (prosinec až únor): přikrmování ptáků v Čimickém háji v Praze 8
 

Projekty:

ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK

Projekt je zaměřen na prostor Čimického háje v Praze 8, který si vzal spolek pod svou patronaci. Při ochraně životního prostředí spolupracuje spolek se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy, Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Karlovou v Praze, MHPP a ÚMČ Praha 8 . 

Cílem akce je zajištění čistoty životního prostředí, jako jedné ze základních potřeb člověka, ekovýchova mládeže a ochrana životního prostředí.

K dosažení tohoto cíle je využívána i pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti.

Pokud nám chcete pomoci,kontaktujte nás, prosímZDE nebo na emailu martin@vedomy-dotek.cz. Každá osoba je vítána.

Více - ZDE


POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT V PRAZE

Podhořský mlok skvrnitý

Cílem projektu je zajištění přirozeného životního prostředí pro reprodukci a přezimování zákonem chráněného mloka skvrnitého v jeho místě výskytu, tedy u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8. K dosažení tohoto cíle pořádáme akce na vyčistění tůní a opravu kamenných přezimovacích zídek u tohoto potoka. Akce jsou spojeny s odbornou přednáškou o mloku skvrnitém. V projektu je využívána hlavně pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti (jejichž pomoc je neocenitelná) .

Projekt je ve spolupráci se zástupcem Magistrátu hlavního města Prahy panem Ing. Jiřím Romem (specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň), Úřadem městské části Praha - Troja a společností Bendovka s.r.o. Prostor pravidelně prochází "mločí hlídka", která kontroluje stav tůní.

Realizované akce "Pomozme mlokovi přežít v Praze ": 13.9.2018 15.3.2018  14.9.2017, 16.3.20178.9.2016, 3.3.2016, 10.9.2015, 10.5.2015 a  5.3.2015.

Další akci  plánujeme na  7.2.2019.

Více - ZDE


NAUČNÁ STEZKA ČIMICKÝ HÁJ

včela medonosná zoo praha

V období roku 2016 a 2017 jsme vybudovali v prostoru Čimického háje naučnou stezku s deseti informačními cedulemi (o fauně a floře Čimického háje) s vědomostními či dovednostními úkoly, dřevěnou sochou skřítka Čimíska, domečkem skřítka Čimíska v koruně stromu apod.  Stezkou provází skřítek Čimísek komiksovými příběhy dle knihy pohádek - Pohádky z Čimického háje..

Stezka byla otevřena 22.10.2017 formou pohádkového lesa - Pohádkového Čimického háje.

Více - ZDE


ČIMÍSKOVA ZAHRADA

včela medonosná zoo praha

Naučná a komunitní zahrada

Spolek buduje naučnou a komunitní zahradu na zahradě u Čimického háje v Praze 8. 

Na této zahradě jsou pořádány přednášky o přírodě pro děti z mateřských a základních škol.

Více - ZDE

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °