Vědomý dotek

Zdravý životní styl

Hlavními cíli spolku jsou v programu "Zdravý životní styl":

 • podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích, tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální;
 • podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví;
 • informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma;
 • rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, podpora výzkumu v této oblasti;

Projekty:

TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO ŽENY

Spolek pořádá ve spolupráci s odborníky s dlouholetou policejní praxí, zkušenostmi ze sebeobrany a speciálních ošetřujících a relaxačních technik (Shiatsu ...) Takticko-strategický kurz pro ženy. 
Na trhu je mnoho kurzů na sebeobranu ..., ale tento kurz je jiný.

Hlavním posláním kurzu není naučit se fyzicky ubránit, nebo zlikvidovat protivníka. To za tak krátkou dobu ani nelze. Záměrem našeho kurzu je naučit vás něco, co se dá používat do konce života, a co můžeme nazvat sebeochranným myšlením. Jde o to, jak identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi tak, abyste se mohli nebezpečí vyhnout. I když se to nepodaří, je takto uvažující žena na situaci lépe připravena a má mnohem více času reagovat, ať už sebeobrannými dovednostmi nebo jinými prostředky.

Více - ZDE


TAKTICKO-STRATEGICKÝ KURZ PRO SENIORY

Sebeobranný kurz je zaměřen z pohledu taktiky a strategie na běžné každodenní situace, jako je cestování hromadnou dopravou nebo vozem taxi, jízda vlakem, pobyt v kavárně i  pohyb po ulicích. Součástí kurzu jsou i ošetřující techniky Shiatsu. 
Témata kurzu jsou zaměřena na předcházení nebezpečných situací (na ulici, při cestování, v hotelech a obchodních centrech), typologie pachatelů násilných deliktů, právní aspekty nutné obrany a krajní nouze, biomechanické procesy v těle při stresu apod.

Kurz je upraven na specifika seniorů jako je např. snížená motorika, vyšši zabezpečení ochrannými pomůckami apod.

Lektorem kurzu je odborník s mnohaletou policejní praxí, znalostí bojových systémů a relaxačních technik.

Více - ZDE


POMÁHÁME POMÁHAJÍCÍM

Pod vedením zkušených lektorů jsou připravovány přednášky pro pracovníky pomáhajících profesí k zachování fyzického i psychického zdraví.

Program je zaměřen na pracovníky z pomáhajících profesí jako jsou  zdravotníci, zaměstnanci ústavů, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod., u kterých je statisticky zjištěn zvýšený výskyt syndromu vyhoření či posttraumatických stresových poruch (PTSD).

Cílem projektu je udržení a obnovení fyzického a psychického zdraví a kvality lidského života převážně vlastním úsilím.

Více - ZDE


KLUB NA DOTEK

"Klub NA DOTEK" jje projekt spolku Vědomý dotek určený pro jeho členy zaměřený na:

 • Informovanost členů a veřejnosti v tématu příroda a zdravý živitní styl
 • Podporu přírody, tedy zdravého životního prostředí
 • Podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích - tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální.

Členové získávají: 

 • 4 čísla časopisu Na dotek ročně (po sobě jdoucích) až do své poštovní schránky
 • přístup k archivu všech čísel časopisu Na dotek
 • 10 % slevu na přednášky, kurzy a školení pořádající spolkem Vědomý dotek (příroda, zdravý životní styl ...)
 • přednostní informování o pořádaných akcích spolku
 • SLEVOVÝ PROGRAM na výrobky  či služby (např. kosmetika, masáže, speciální terapie) které jsou neustále doplňovány
 • možnost aktivně se účastnit na projektech spolku a jejich tvorbě (příroda, práce s dětmi, zdravý životní styl ...)
 • 1 x do roka slosování členů spolku o hezké ceny (tematiky příroda a zdraví)

Jak se stát členem klubu:

 1. napsat email s žádostí o přijetí za komunitního člena - člena klubu Na dotek - ZDE
 2. po obdržení kladné odpovědi zaplatit členský poplatek 200,- Kč/rok

Více - ZDE

Novinky

17.06. 2018 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Start od v stupu do Čimického háje od st. Čimický háj (bus 102, 144, 177, 152, 200). Účast ZDARMA - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro děti, malování na obličej, výstavy "Lesní zvěř" a "Zkamenělá příroda" - poslední start v 12:00 hod. 12:00 loutkové divadlo o Čimískovi (divadlo Buřt Radka Pokorného)

23.9.2017 - dobrovolný úklid Čimického háje

Opět jsme společně s 47 dobrovolníky uklidili Čimický háj od 3 kubíků odpadu. Při akci byla odhalena dřevěná socha skřítka Čimíska (autorka Kristýna Kužvartová), dle pohádek Martina Rezka "Pohádky z Čimického háje".

22.10.2017 - Pohádkový Čimický háj a otevření naučné stezky

V Čimickém háji jsme společně s Rodinným centrem Amálka a SDH Praha á Bohnice pořádali pohádkový les pro děti. Zúčastnilo se celkem 177 soutěžících dětí, které plnili u 10-ti nově otevřených cedulí naučné stezky úkoly. Za to získaly hezké ceny. I když zprvu pršelo, všichni jsme si to užili.

14.9.2017 Pomozme mlokovi přežít v Praze

Dnes jsme opět pomohli mlokovi u Podhořského potoka v přípravě na přezimování. Navzdory dešti a větru se nás sešlo 14 dobrovolníků a z toho dva malí milovníci mloka. Uklidili jsme okolí od odpadků a opravili jsme přezimovací zídky. Pod akcí "Pomozme mlokovi přežít v Praze" jsme opět pomohli. A dokonce mloci trochu vykoukli.

časopis NA DOTEK 13

vyšlo nové číslo časopisu NA DOTEK č. 13 - téma "domácí mazlíčci" . Hezké počtení.

© 2013 - Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557/18, 18100 Praha 8
IČO: 02214776
Tel.+420 608 339 338, email: info@vedomy-dotek.cz
Webové stránky vyrobeny pomocí Zlepšujeme
Partneři webu: Lesy hl. m. Prahy ° Fotograf Praha ° Letní dětské tábory - Klub 112 ° SEO Optimalizace webu ° Tvorba www stránek ° Škola vědomého doteku °